Hatha Joga

U studiju vežbamo hatha jogu. To je vrsta joge koja objedinjuje vežbe disanja, tzv. pranajamu, položaje tela, tzv. asane, i vežbe koncentracije. Sama sanskritska reč hata nastala je od dva pojma. „Ha“ – što znači sunce, „Ta“ – što znači mesec. Joga označava sjedinjenje.

Vežbajući hata jogu ostvarujemo balans izmedju energija – muške, sunčeve i ženske, mesečeve. Činimo da dva osnovna energetska kanala, ida (vezana za levu nozdrvu) i pingala (vezana za desnu nozdrvu), rade uskladjeno i ravnomerno, što je osnov za dobro psiho-fizičko zdravlje. Vežbanjem hata joge usmeravamo tokove ka sušumni, glavnom energetskom kanalu koji se prostire duž kičmenog stuba. Sušumna, ida i pingala se granaju u tanane suptilne tokove koji prožimaju svaku ćeliju tela.

Vežbanjem hata joge utičemo na stalnu pulsaciju energije kroz svaku ćeliju tela a time i na otklanjanje mogućih blokada u pojedinim delovima tela. Na kraju časa radimo joga nidru,deo potpunog opuštanja uz unutrašnju svesnost, suprotno običnom spavanju.

Untitled-8
xx

Šta je joga za mene?

Joga je, pre svega, disciplina. Disciplinovanje tela i duha. Naučiti da nešto radite dva puta nedeljno u isto vreme. I da vam je to tad najvažnije na svetu, jer se tad susrećete sa samim sobom.

Pa to povećavati na tri puta, pet, svakodnevno. Pa onda to postane deo života i nekako se ugradi i u druge važne stvari.

Kako biti disciplinovan i prema svom okruženju, prema drugim ljudima, bližnjima i onim nepoznatima. Kako im pomoći, kako pomoći okruženju, celom svetu. Kako biti odgovoran, prema sebi, pre svega, a i prema drugima. Kako činiti dobro sebi.Kako činiti dobro drugima. Kako videti lepotu u svemu. Kako usmeravati ljude na lepotu.

Eto, to je joga za mene. Usmeravanje sebe i ljudi na lepotu i dobrotu.

Vera Nikolić – instruktorka joge.