Strunjače od slame

Strunjače od slame      ili, kako je sve počelo…..     Sećam se toga odlično. Sećam se atmosfere sobe u kojoj su bile postavljene, sećam se osećaja pri dodiru materijala od koga su bile napravljene. Sećam se i zvuka koji se čuo kad bih se bacila na njih. Bila sam mala. Imala sam možda…